top of page

STAMBENA ZGRADA SINJ

Višestambena zgrada s 12 stanova
KOAUTORI S LIVE ARCHITECTURE d.o.o.
LOKACIJA: Sinj
GODINA: 2022. (projekt)
POVRŠINA: 973 m2 (parcela), 1026 m2 (GBP)
FAZA: Glavni projekt

© MAT studio 2023.

bottom of page