top of page

ŠKOLSKA DVORANA MARINA

Školska sportska dvorana s pratećim sadržajima
KOAUTORI S LIVE ARCHITECTURE d.o.o.
LOKACIJA: Marina
GODINA: 2022. (projekt)
POVRŠINA: 2656 m2 (parcela), 1858 m2 (GBP)
FAZA: Idejni projekt

© MAT studio 2023.

bottom of page