top of page

DJEČJI VRTIĆ TRILJ

Dječji vrtić i jaslice  
KOAUTORI S LIVE ARCHITECTURE d.o.o.
LOKACIJA: Trilj
GODINA: 2018. (projekt), 2021. (izgradnja)
POVRŠINA: 3045 m2 (parcela), 856 m2 (GBP)
FAZA: Izgrađeno

© MAT studio 2023.

bottom of page